ผลงานของเรา

งานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร

Port 5
Port 6
Port 7
Port 15
Screw decanter
Port 8
High speed pinion
Port 10

งานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร

Port 9
Port 14
Port 11
Port 12
Port 1
Port 13
รับงาน cnc จำนวนน้อย
Port 4

งานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร

Port 17
Port 18
Port 19
Port 20
Port 21
Port 22
Port 23
Port 24

งานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร

Port 25
Port 26
Port 27
Port 28
Port 29
Port 30
Port 31
Port 32

งานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร

Port 33
Port 34
Port 35
Port 36
Port 37
Port 38
Port 39
Port 40

งานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร

Port 41
Port 42
Port 43
Port 44
Port 45
Port 46
Port 47
Upload Image...

งานออกแบบและผลิต jig & Fixtures

jig1
jig2
jig3
jig4
jig5
jig6
jig7
jig8

งานออกแบบและผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม

machine1
machine2
machine 4
machine 3
machine 5
machine 5
machine 8
machine 7

พ่นพอกผิวโลหะ

first thermal spray
second thermal spray
last thermal spray
fourth thermal spray
fifth thermal spray
seventh thermal spray
eight thermal spray
third thermal spray
ninth thermal spray
big shaft
Impeller chevron
tenth thermal spray

งาน overhaul เครื่องจักร

Bundle Head Compressor pump
machine overhaul fifth
machine overhaul eight
machine overhaul ninth
machine overhaul seventh
machine overhaul first
machine overhaul fourth
second thermal spray
gear shaft picture
Big shaft overhaul
fin fan picture
gas compressor turbine